Živá vila, z. s.

Nádražní 364, 383 01 Prachatice

IČ 04303989

(sídlo spolku: Věžní 60, 383 01 Prachatice)

+420 603 939 307  / Libor - dramaturg festivalu

+420 732 825 503 /  Bárka - předsedkyně spolku

zivavila@centrum.cz