HLÁSÍME VYPRODÁNO, MOC DĚKUJEME!

Hudební festival na podporu Kralovy vily a oživení města Prachatice

pořádají Živá vila, Světadíl a Jednota v unikátních funkcionalistických prostorech Kralovy vily

12. - 13. červenec 2024

Spolek Živá vila si klade za cíl zachovat Kralovu vilu jako kulturně-historické dědictví a jako právoplatnou architektonickou chloubu města Prachatice. STRUČNÉ INFO O KRALOVĚ VILE

Kralova vila se nachází v jihočeských Prachaticích a patří k nejhodnotnějším puristicko- funkcionalistickým stavbám jižních Čech. Odráží vliv architektury Adolfa Loose, který je patrný jak v sevřené hmotě objektu, tak v symetrické podobě čelní fasády. Na Loose navazuje také skladba oken (vypovídající o vnitřním uspořádání prostoru) a arkýř na hlavním průčelí. Vila je kvalitou architektonického ztvárnění srovnatelná se špičkovými stavbami tohoto stylu v celé republice. Vnější podoba i vnitřní dispozice domu zůstaly zachovány téměř beze změn, dále se dochovala řada původních interiérových prvků (vestavěné skříně, dřevěné točité schodiště, dveřní a některé okenní výplně, krb, dlaždicové obklady, dubová parketová podlaha, ...).

Spolek Živá vila si klade za cíl zachovat Kralovu vilu jako kulturně-historické dědictví a jako právoplatnou architektonickou chloubu města Prachatice. Existence Kralovy vily je ovšem ohrožena stavbou silniční přeložky. Pod touto záminkou byla vila v období 2010-2014 a 2016-2020 vlastníkem (Město Prachatice) ponechána bez využití a v této době utrpěla i nejvíce škod. Realizace silnice se ale, naštěstí pro vilu, do dnešních dnů nestala aktuální. Projekt je zastaralý, neodpovídá současným normám a v roce 2022 pozbyl územní rozhodnutí. Spolek Živá vila proto dlouhodobě usiluje o odborné přehodnocení trasy přeložky a vzhledem ke kulturně-historické a architektonické hodnotě vily o její prohlášení za kulturní nemovitou památku.