Prohlídka kostela sv. Jakuba Většího

Děkanská čp. 32

SOBOTA 13:00

Dominantu města Prachatice tvoří jeden z nejvýznamnějších pozdněgotických kostelů v jižních Čechách. Byl založen již ve 14. století a zasvěcen sv. Jakubu Většímu. Pozdněgotická dostavba do podoby trojlodního chrámu byla ukončena v roce 1513. Svou nynější podobu s vysokou hlavní lodí a nižším presbyteriem získala tato dominanta města až v 19. století. Tehdy také požárem zničená věž dostala nástavbu v podobě jakéhosi minaretu. 

V letošním roce probíhá rozsáhlá rekonstrukce interiéru i exteriéru kostela a z toho důvodu je téměř rok pro veřejnost nepřístupný. Podařila se nám ale domluvit vzácná prohlídka, při které budete moci nahlédnout do interiéru kostela a spatřit jej těsně před dokončením restaurátorských prací!